Czasowe zamknięcie drogi

30 marca 2018 roku dniem wolnym od pracy

Utrudnienia w m. Grabie

Czasowe zamknięcie drogi

Chodnik w Nieznanowicach

Odebrany most

Miliony na powiatowe drogi

Płyta na moście

1

2

  

NASTĘPNE