Petycje

Petycja z dnia 23.03.2021r dotycząca budowy chodnika w m. Zakrzowiec, gm. Niepołomice w pasie DP2009K

Odpowiedź na petycję z dnia 23.03.2021r.


Petycja z dnia 27.05.2019r dotycząca budowy chodnika w pasie DP2026K odcinek Raciborsko -Gorzków

Odpowiedź na petycję z dnia 27.05.2019r.