Fundusz Dróg Samorządowych

                                                                                                                                                                              

Fundusz Dróg Samorządowych -informacje ogólne


Zadania Realizowane przez Powiat Wielicki w roku 2020:

1. Zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2009K Targowisko-Węgrzce Wielkie
w km od 6+541,45 do km 7+495,70 w miejscowości Staniątki, Powiat Wielicki
jest realizowane z udziałem środków Państwowego Funduszu Celowego - Funduszu Dróg Samorządowych.

Dofinansowanie:1 196 188,00 zł
Całkowita wartość zadania: 1 892 340,62 zł

Termin realizacji robót budowlanych: 02.07.2020 r. - 02.07.2021r.

Długość przebudowywanego odcinka drogi: 954 mb

Zakres przebudowy:
• Wykonanie poszerzeń drogi do 6m
• Wykonanie nowej nawierzchni jezdni
• Budowa chodnika z kostki brukowej betonowej oraz przebudowa zjazdów
• Poprawa odwodnienia drogi
• Przebudowa skrzyżowań
• Wyznaczenie przejść dla pieszych
• Wyznaczenie przystanków dla komunikacji zbiorowej

Cel oraz planowane efekty projektu:
• Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu
• Zapewnienie spójności sieci dróg publicznych
• Podniesienie standardu technicznego drogi powiatowej oraz zachowanie jednorodności sieci dróg powiatowych pod względem spełniania tych standardów
• Zwiększenie dostępności transportowej jednostek administracyjnych
• Poprawa dostępności terenów inwestycyjnych


2. Zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2007K Cichawa-Kłaj w km od 5+138,00 do km 5+592,58 w miejscowości Targowisko oraz w miejscowości Kłaj, Powiat Wielicki realizowane jest z dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Celowego
- Funduszu Dróg Samorządowych.

Dofinansowanie: 343 069,00 zł
Całkowita wartość zadania: 490 099,28 zł

Termin realizacji robót budowlanych: 09.06.2020 - 30.11.2020r.

Długość przebudowywanego odcinka drogi: 455 mb

Zakres przebudowy:
• Wykonanie poszerzenia drogi do 6m
• Budowa chodnika z kostki brukowej betonowej oraz przebudowa zjazdów
• Poprawa odwodnienia drogi

Cel oraz planowane efekty projektu:
• Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu
• Zapewnienie spójności sieci dróg publicznych
• Podniesienie standardu technicznego drogi powiatowej oraz zachowanie jednorodności sieci dróg powiatowych pod względem spełniania tych standardów
• Zwiększenie dostępności transportowej jednostek administracyjnych
• Poprawa dostępności terenów inwestycyjnych