Państwowy Fundusz Celowy

                                                                                                                                                                              

Fundusz Dróg Samorządowych -informacje ogólne


Zadania Realizowane przez Powiat Wielicki w roku 2020:

1. Zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2009K Targowisko-Węgrzce Wielkie
w km od 6+541,45 do km 7+495,70 w miejscowości Staniątki, Powiat Wielicki
jest realizowane z udziałem środków Państwowego Funduszu Celowego - Funduszu Dróg Samorządowych.

Dofinansowanie:1 196 188,00 zł
Całkowita wartość zadania: 1 892 340,62 zł

Termin realizacji robót budowlanych: 02.07.2020 r. - 02.07.2021r.

Długość przebudowywanego odcinka drogi: 954 mb

Zakres przebudowy:
• Wykonanie poszerzeń drogi do 6m
• Wykonanie nowej nawierzchni jezdni
• Budowa chodnika z kostki brukowej betonowej oraz przebudowa zjazdów
• Poprawa odwodnienia drogi
• Przebudowa skrzyżowań
• Wyznaczenie przejść dla pieszych
• Wyznaczenie przystanków dla komunikacji zbiorowej

Cel oraz planowane efekty projektu:
• Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu
• Zapewnienie spójności sieci dróg publicznych
• Podniesienie standardu technicznego drogi powiatowej oraz zachowanie jednorodności sieci dróg powiatowych pod względem spełniania tych standardów
• Zwiększenie dostępności transportowej jednostek administracyjnych
• Poprawa dostępności terenów inwestycyjnych


2. Zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2007K Cichawa-Kłaj w km od 5+138,00 do km 5+592,58 w miejscowości Targowisko oraz w miejscowości Kłaj, Powiat Wielicki realizowane jest z dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Celowego
- Funduszu Dróg Samorządowych.

Dofinansowanie: 343 069,00 zł
Całkowita wartość zadania: 490 099,28 zł

Termin realizacji robót budowlanych: 09.06.2020 - 30.11.2020r.

Długość przebudowywanego odcinka drogi: 455 mb

Zakres przebudowy:
• Wykonanie poszerzenia drogi do 6m
• Budowa chodnika z kostki brukowej betonowej oraz przebudowa zjazdów
• Poprawa odwodnienia drogi

Cel oraz planowane efekty projektu:
• Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu
• Zapewnienie spójności sieci dróg publicznych
• Podniesienie standardu technicznego drogi powiatowej oraz zachowanie jednorodności sieci dróg powiatowych pod względem spełniania tych standardów
• Zwiększenie dostępności transportowej jednostek administracyjnych
• Poprawa dostępności terenów inwestycyjnych


3 Zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2036K Chorągwica - Raciborsko w km 0+000,00 do km 0+220,35 w miejscowości Chorągwica, Powiat Wielicki” realizowane jest z dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Celowego
- Funduszu Dróg Samorządowych.

Dofinansowanie: 157 310,00 zł
Całkowita wartość zadania: 343 487,65 zł
Termin realizacji robót budowlanych: 10.12.2020 - 10.07.2021r.
Długość przebudowywanego odcinka drogi: 220 mb

Zakres przebudowy:
• Wykonanie poszerzenia drogi do 5,5m z niezbędnymi poszerzeniami na łukach poziomych
• Budowa chodnika z kostki brukowej betonowej oraz przebudowa zjazdów
• Poprawa odwodnienia drogi
• Przebudowa zatoki autobusowej i peronów przystankowych
• Budowa kanału technologicznego w pasie drogowym
• Przebudowa sieci telekomunikacyjnej

Cel oraz planowane efekty projektu:
• Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu
• Zapewnienie spójności sieci dróg publicznych
• Podniesienie standardu technicznego drogi powiatowej oraz zachowanie jednorodności sieci dróg powiatowych pod względem spełniania tych standardów
• Zwiększenie dostępności transportowej jednostek administracyjnej
• Poprawa dostępności terenów inwestycyjnych

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg


Zadanie pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2026K w km od 7+172 do km 7+331
w miejscowości Grajów, Powiat Wielicki
jest realizowane z udziałem środków państwowego funduszu celowego pn. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Dofinansowanie: 877 622,00 zł
Całkowita wartość zadania: 1 846 417,38 zł
Termin realizacji zadania: 30.06.2021 – 30.07.2022
Zakres rozbudowy drogi powiatowej nr 2026K :
- budowa skrzyżowania typu rondo w km 7+260 drogi powiatowej nr 2026K na przecięciu
z drogami gminnymi nr 560907K i 560970K
- rozbudowa drogi powiatowej nr 2026K od km 7+172,5 do km 7+331
- niezbędna przebudowa drogi gminnej nr 560907K od km 0+000 do km 0+062
- niezbędna przebudowa drogi gminnej nr 560970K od km 0+000 do km 0+077
- budowa chodników o szer. 2m i przejść dla pieszych
- budowę poboczy
- budowę zatok autobusowych dla busów przy drodze powiatowej i przy drodze gminnej
- przebudowa odwodnienia,
- przebudowa i zabezpieczenie sieci teletechnicznej,
- przebudowa i zabezpieczenie sieci energetycznej wraz z wykonaniem oświetlenia przejść
dla pieszych,
- przebudowa i zabezpieczenie sieci gazowej,
- przebudowa i zabezpieczenie sieci wodociągowej,
- wycinka drzew i krzewów kolidujących z inwestycją,
- przestawienie kapliczki przydrożnej,
- wprowadzenie stałej organizacji ruchu po wykonaniu robót budowlanych


Zadanie pn. Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania na skrzyżowaniu w km 0+311 ul. Krzyszkowicka w miejscowości Wieliczka, Gmina Wieliczka jest realizowane z udziałem środków państwowego funduszu celowego pn. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

.

Dofinansowanie:31 487,83 zł
Całkowita wartość zadania: 39 360,00 zł
Okres realizacji zadania ustala się na:
1) rozpoczęcie realizacji zadania nastąpiło: 01.10.2021 r.,
2) zakończenie realizacji zadania nastąpi do: 24.12.2021 r.,
3) oddanie do użytkowania zadania nastąpi do: 22.02.2022 r.

Cel projektu:

Poprawa bezpieczeństwa pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych.
Projekt skierowany jest do uczestników ruchu w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych.
W ramach projektu zostanie wykonane dedykowane oświetlenie przejścia dla pieszych oraz oznakowanie znakami na tle fluoresencyjnym.


Zadanie pn. Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania na skrzyżowaniu w km 0+439 ul. Krzyszkowicka w miejscowości Wieliczka, Gmina Wieliczka jest realizowane z udziałem środków państwowego funduszu celowego pn. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg.

Dofinansowanie:31 487,10 zł
Całkowita wartość zadania: 39 360,00 zł
Okres realizacji zadania ustala się na:
1) rozpoczęcie realizacji zadania nastąpiło: 1.10.2021 r.,
2) zakończenie realizacji zadania nastąpi do: 24.12.2021 r.,
3) oddanie do użytkowania zadania nastąpi do: 22.02.2022 r.

Cel projektu:

Poprawa bezpieczeństwa pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych.
Projekt skierowany jest do uczestników ruchu w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych.
W ramach projektu zostanie wykonane dedykowane oświetlenie przejścia dla pieszych oraz nawierzchnia dla osób niepełnosprawnych na całej szerokości przejścia dla pieszych.


Zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1956K w km od 2+328 do km 3+138 w m.Gdów, Powiat Wielicki” realizowane jest z dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Celowego - Funduszu Dróg Samorządowych.

Dofinansowanie: 762 788,00 zł
Całkowita wartość zadania: 1 549 008,25 zł
Termin realizacji robót budowlanych: 03.11.2021 – 02.10.2022r.
Długość przebudowywanego odcinka drogi: 810 mb

Zakres przebudowy:
-roboty rozbiórkowe (wycinka drzew, zjazdy, rury, ogrodzenia)
-wykonanie chodnika dł.ok.800 m
- mur oporowy na dł.ok.30 m
-wykonanie kanalizacji deszczowej
-uzupełnienie nawierzchni przy chodniku (na poszerzeniu jezdni)


Zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2035K w km od 0+000 do 1+477 w miejscowości Grabówki, Powiat Wielicki” realizowane jest z dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Celowego - Funduszu Dróg Samorządowych.

Dofinansowanie: 5 154 701,00 zł
Całkowita wartość zadania: 10 479 600,00 zł
Termin realizacji robót budowlanych: 20.07.2021 - 20.05.2023r.
Długość przebudowywanego odcinka drogi: 1477 mb

Zakres przebudowy:
- wycinka drzew i krzewów kolidujących z inwestycją,
- rozbiórka elementów kolidujących z drogą
- wykonanie poszerzenia drogi
- budowa kanalizacji deszczowej
- przebudowa elementów odwodnienia drogi
- budowa chodników, ścieżki rowerowej, poboczy
- wykonanie nowej nawierzchni jezdni
- wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego
- przebudowa oświetlenia drogi
- przebudowa sieci wodociągowej,
- przebudowa sieci gazowej
- przebudowa sieci energetycznej
- przebudowa sieci teletechnicznej
- przebudowa sieci wodociągowej