Inwestycje Powiatu Wielickiego na drogach powiatowych

2019-2020r. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2011K Kraków-Niepołomice od istniejącego mostu o nr JNI 01012765 na rzece Serafie w m. Brzegi do istniejącego mostu o nr JNI 01012766 na potoku Podłężanka w m. Niepołomice (km 1+879,40 - 6+342,80 ) - Etap I od km 1+879,40 do km 4+940,00. Wartość zadania: 9 731 115,17 zł, źródło finansowania: Budżet Powiatu Wielickiego, dofinansowanie:
7 131 787,00 zł - Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej.

2019r. Przebudowa drogi powiatowej nr 2045K ul. Kościuszki od skrzyżowania z ul. Sadową do przepustu w km 1+940 wraz z budową nowego przepustu w miejscu istniejącego. Wartość zadania: 3 222 600,00 zł, źródło finansowania: Budżet Powiatu Wielickiego, dofinansowanie: 1 415 740,00 zł - Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej.

2018r. Rozbudowa drogi powiatowej Kraków - Niepołomice miejscowości Grabie na blisko 1,5 km odcinku od mostu na rzece Podłężanka do skrzyżowania z drogą powiatową nr: 2012K w kierunku Węgrzc Wielkich. Wartość zadania: 3 685 tyś zł, źródło finansowania: Budżet Powiatu Wielickiego.

2018r. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2012K Bieżanów – Grabie w km 3+300,00 - 5+250,00. Wartość zadania: 4028113,74 zł, źródło finansowania: Budżet Powiatu Wielickiego oraz dofinansowanie: 1988315 zł - Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej

2018r. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2028K Zbydniowice - Siercza od skrzyżowania z ul. Drużbackiej do pętli autobusowej w miejscowości Grabówki w km 1+445 - 2+435. Wartość zadania: 3 054 245,68 zł, źródło finansowania: Budżet Powiatu Wielickiego, dofinansowanie:
1 000 000 zł -Gmina Miejska Kraków, 1 459 613,00 zł - Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej.

2018r. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2010K Staniątki - Szarów od skrzyżowania z drogą gminną nr 560270K do skrzyżowania z drogą gminną 560267K w km 4+614.00 – 5+150.00. Wartość zadania: 1 613 390 zł, źródło finansowania: Budżet Powiatu Wielickiego

2018r. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2014 K Zakrzów - Bodzanów w miejscowości Bodzanów na długości 600mb. Wartość zadania: 1 763 084 zł, źródło finansowania: Budżet Powiatu Wielickiego

2018r. Przebudowa drogi powiatowej nr 2022K Rożnowa Biskupice od skrzyżowania z droga gminną nr 560961K do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2025K Mietniów Raciborsko [441mb]. Wartość zadania: 798 479 zł, źródło finansowania: Budżet Powiatu Wielickiego

2018r. Przebudowa drogi powiatowej nr 2037K Wieliczka –Czarnochowice od drogi krajowej nr 94 do istniejącego chodnika w miejscowości Czarnochowice [658mb]. Wartość zadania: 1 908 849 zł, źródło finansowania: Budżet Powiatu Wielickiego.