Utrudnienia w ruchu

Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce informuje że droga Powiatowa nr 2035K relacji Wieliczka -Grabówki zostanie zamknięta od godziny 7.00 dnia 23 maja 2022 r do godziny 8.00 dnia 20 czerwca 2022 r. Powodem Zamknięcia drogi powiatowej jest realizacja robót, podczas których zaistniał brak technicznych możliwości utrzymaniu ruchu kołowego.

Objazd dla zamkniętego odcinka drogi w obu kierunkach poprowadzono drogami: Drogą powiatową nr 2028K na odcinku od drogi powiatowej nr 2035K w m. Grabówki do skrzyżowania z ul. E. Drużbackiej w Krakowie, ul. E. Drużbackiej do skrzyżowania z ul. Krzemieniecką w Krakowie, następnie ul.Sadową, ul. T. Kościuszki i ul. Jedynaka w Wieliczce (szkic objazdu w załączeniu).

Dojazd do poszczególnych posesji  będzie zapewniony i ustalany indywidualnie przez przedstawicieli Wykonawcy robót w uzgodnieniu z mieszkańcami. Trasy zastępcze dla komunikacji zbiorowej oraz zmiany rozkładów jazdy zostaną wyznaczone przez każdego z przewoźników indywidualnie.

Szkic objazdu DP2035KInformujemy, że w związku z planowaną budową mostu na potoku Zabawka w Małej Wsi,
gm. Wieliczka odcinek drogi powiatowej nr 2038K o długości 200 mb od drogi wojewódzkiej będzie zamknięty dla ruchu kołowego. Objazd dla zamkniętego odcinka drogi wyznaczono w obu kierunkach: drogą wojewódzką nr 964 oraz drogami powiatowymi nr 2009K oraz 2012K.
Trasa objazdu w załączeniu.
Komunikacja zbiorowa zostanie skierowana na trasy zastępcze ustalone przez przewoźników.
Ruch pieszy zostanie utrzymany wyznaczoną trasą w rejonie budowy.
Planowany czas zamknięcia:  10.06.2022 r.

Prosimy o ostrożność oraz dostosowywanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego.

Schemat przedstawiający wprowadzony objazd

......................................................................................................

POZOSTAŁE OGŁOSZENIA:

utrzymanie sygnalizacji świetlnej w Kokotowie (przy sklepie Szeląg)
ZGŁASZANIE AWARII: Telefon całodobowy : 503 076 326

.....................................................................................................