Utrudnienia w ruchu

Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce informuje, iż w związku z realizacją inwestycji pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2011K Kraków-Niepołomice od istniejącego mostu o nr JNI 01012765 na rzece Serafie w m. Brzegi do istniejącego mostu o nr JNI 01012766 na potoku Podłężanka w m. Niepołomice (km 1+879,40 - 6+342,80 ) - Etap I od km 1+879,40 do km 4+940,00  -etap roboty nawierzchniowe (warstwa ścieralna), odcinek drogi powiatowej nr: 2011K od skrzyżowania z drogą powiatową nr: 2012K do skrzyżowania z drogą gminną przy kładce na rzece Serafa w m. Brzegi od dnia 18.05.2020r. do dnia 25.05.2020 roku (do godziny 17:00) zostanie wyłączony z ruchu kołowego. Po drodze poruszać się mogą tylko pojazdy budowy, a po godzinie 17:00 samochody osobowe do posesji przyległych do rozbudowywanej drogi.


Podczas prowadzonych robót nie będzie dostępu do poszczególnych posesji. Zalecamy zostawianie pojazdów poza miejscem prowadzonych robót. Pojazdy z wjazdów na posesje należy usunąć. Informacje o szczegółowym harmonogramie robót należy uzyskać u Kierownika lub Majstra Firmy realizującej zadanie.

schemat objazdu


......................................................................................................

POZOSTAŁE OGŁOSZENIA:

utrzymanie sygnalizacji świetlnej w Kokotowie (przy sklepie Szeląg)
ZGŁASZANIE AWARII: Telefon całodobowy : 503 076 326

.....................................................................................................