18-05-2018

Czasowe zamknięcie drogi w m. Grabie

Wykonawca inwestycji przebudowy odcinka drogi powiatowej nr: 2011K relacji: Kraków - Niepołomice informuje że droga zostanie zamknięta dla ruchu pojazdów na odcinku w m. Grabie.Wykonawca inwestycji przebudowy odcinka drogi powiatowej nr: 2011K relacji: Kraków - Niepołomice informuje że droga zostanie zamknięta dla ruchu pojazdów na odcinku w m. Grabie.


Powodem zamknięcia jest realizacja przebudowy konstrukcji nawierzchni.


Termin wprowadzenia organizacji ruchu. 24.05.2018 r. (czwartek) godzina 8.00


Termin przywrócenia dla ruchu odcinka drogi 30.05.2018 r. godzina 20.00


Objazd dla pojazdów wyznaczony został w obu kierunkach drogami :


ul.: Krakowską, Grabską oraz Wimmera w m. Niepołomice , drogą wojewódzką nr 964, drogą powiatową nr 2009K oraz drogą powiatową nr 2012K do drogi powiatowej nr 2011K w m. Grabie.


powrót