20-11-2019

Rozbudowa drogi w m. Brzegi i Grabie.

Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce, informuje, iż przedłużenie zamknięcia odcinka drogi powiatowej nr: 2011K w m. Brzegi i Grabie o dwa dni do 21 listopada w Wieliczce, umożliwiło wykonanie robót, których zakres wyeliminuje konieczność zamknięcia drogi kolejny raz w bieżącym roku.Firma realizująca prace wykorzystała sprzyjającą pogodę, prace przebiegają sprawnie i szybciej niż planowano w związku z powyższym ruch pojazdów zostanie przywrócony, lecz będzie się dalej odbywał z utrudnieniami.

ZDP w Wieliczce na bieżąco monitoruje prace przy wiadukcie kolejowym w m. Kokotów w ciągu drogi powiatowej nr: 2039K. Z informacji przekazanych przez Wykonawcę robót wynika iż ruch kołowy zostanie przywrócony w okresie połowy grudnia bieżącego roku.

Obecnie zdemontowano rusztowania wiaduktu, trwają roboty związane z wykonaniem odwodnienia drogi, budową chodników pod wiaduktem kolejowym oraz nawierzchni drogi poza obrębem wiaduktu.
 
powrót