04-12-2019

Droga w Brzegach ponownie zamknięta

Droga powiatowa nr: 2011K tylko z przejazdem dla komunikacji zbiorowej i dojazdu do posesji. Firma realizująca prace związane z rozbudową drogi zmuszona została do znacznego ograniczenia ruchu kołowego.Poruszające się pojazdy, szczególnie ciężarowe niszczyły budowane elementy drogi, co znacznie wpływa na tempo prowadzonych prac. Przewidywany termin zamknięcia odcinka drogi od dnia dzisiejszego tj. 04.12.2019 do 12.12.2019 roku. Do czasu wykonania nawierzchni asfaltowej, która zapobiegnie niszczeniu budowanych elementów odwodnienia drogi.
 
powrót