07-02-2020

Droga w Brzegach czasowo zamknięta dla ruchu

Odcinek drogi powiatowej nr: 2011K od skrzyżowania z drogą powiatową nr: 2012K do skrzyżowania z drogą gminną przy kładce na rzece Serafa w m. Brzegi od dnia 11.02.2020 roku do dnia 03.03.2020 roku zostanie zamknięty dla ruchu kołowego.Szczegóły
 
powrót