25-10-2016

Płyta na moście

Wylano płytę nowego mostu na potoku Królewskim w Niegowici. To po wcześniejszym wykonaniu fundamentów zamyka etap budowy betonowej konstrukcji całego obiektu mostowego.Przygotowano już krawężniki chodników, które znajdą się po obu stronach mostu. Obecnie trwa zbrojenie to wylania płyt chodnikowych. Po nich nastąpi montaż barier ochronnych oraz położenie nawierzchni asfaltowej.


Prowadzona w Niegowici inwestycja drogowa obejmuje budowę nowego mostu w miejsce istniejącego oraz przebudowę drogi powiatowej na odcinku 135 metrów. W jej ramach zostanie wykonana nowa nakładka regulująca do stałej szerokości jezdni, nowy jednostronny chodnik, remont istniejących zjazdów do posesji indywidualnych i publicznych oraz budowa kanalizacji przeciwdeszczowej.


Termin zakończenia prac upływa 15 listopada 2016 roku.


powrót