W dniu 14.04.2023 r. Zamawiający Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce dokonał otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym pod nazwą: „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla dróg powiatowych nr 2009K, 2029K, 2051K i 2021K i 2040K z podziałem na 5 części. Szczegóły

Skip to content