Inwestycje Powiatu Wielickiego na drogach powiatowych

ZDP w Wieliczce

2020r. Przebudowa drogi powiatowej nr 2007K Cichawa Kłaj w km od 5+138, 00 do km 5+592,58 w miejscowości Targowisko i Kłaj, Powiat Wielicki. Wartość zadania: 490 099,28 zł, dofinansowanie: 343 069,00 zł – Fundusz Dróg Samorządowych.

Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce

2019-2020r. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2011K Kraków-Niepołomice od istniejącego mostu o nr JNI 01012765 na rzece Serafie w m. Brzegi do istniejącego mostu o nr JNI 01012766 na potoku Podłężanka w m. Niepołomice (km 1+879,40 – 6+342,80 ) – Etap I od km 1+879,40 do km 4+940,00). Wartość zadania: 9 142 643,47 zł, dofinansowanie: 6 683 190,00 zł – Fundusz Dróg Samorządowych. 

Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce

2019r. Przebudowa drogi powiatowej nr 2045K ul. Kościuszki od skrzyżowania z ul. Sadową do przepustu w km 1+940 wraz z budową nowego przepustu w miejscu istniejącego, zakres przebudowy DP2045K od km 1+535,86 do km 1+977,08. Wartość zadania: 3 222 600,00 zł, dofinansowanie: 1 415 740,00 zł – Fundusz Dróg Samorządowych 

Skip to content