Kontakt

Zarząd Dróg Powiatowych
w Wieliczce

ul. Słowackiego 29 32-020 Wieliczka

REGON: 356378582
tel. 123 999 888601 203 214
fax: 123 999 890
sekretariat@zdp.wieliczka.pl
ePUAP: zdpwieliczka/skrytka

Godziny pracy: 

poniedziałek: 7:30 – 17:00
wtorek-piątek: 7:30 – 15:30

Marian Paszcza – dyrektor –  tel. bezpośredni 123 999 889 (wew. 889) e-mail dyrektor@zdp.wieliczka.pl
Adam Kardas – z-ca dyrektora – tel. bezpośredni 123 999 887 (wew. 887) e-mail akardas@zdp.wieliczka.pl
Monika Słowik – gł. księgowa – tel. bezpośredni 123 999 885 (wew. 885) e-mail finanse@zdp.wieliczka.pl
Kinga Kania – sekretariat – tel. bezpośredni 123 999 888 (wew. 888) e-mail sekretariat@zdp.wieliczka.pl
Adam Mizera – st. inspektor – tel. bezpośredni 123 999 882 (wew. 882) e-mail amizera@zdp.wieliczka.pl
Michał Pokrywka – inspektor – tel. bezpośredni 123 999 884 (wew. 888) e-mail mpokrywka@zdp.wieliczka.pl
Monika Seweryn – inspektor – tel. bezpośredni 123 999 886 (wew. 886)  e-mail  przetargi@zdp.wieliczka.pl
Janusz Nosalski – inspektor – tel. bezpośredni 123 999 883 (wew. 883) e-mail jnosalski@zdp.wieliczka.pl
Anna Kaczor – inspektor – tel. bezpośredni 123 999 882 (wew. 882) e-mail akaczor@zdp.wieliczka.pl
Michał Bury – inspektor – tel. bezpośredni 123 999 881 (wew. 881) e-mail mbury@zdp.wieliczka.pl
Justyna Tańcula – pracownik ds. archiwizacji – tel. bezpośredni 123 999 883 (wew. 883) e-mail jtancula@zdp.wieliczka.pl
Grzegorz Witkowski – Inspektor Ochrony Danych e-mail – iod@iods.pl

Skip to content