Kanały technologiczne

Informacja o kanałach technologicznych

Na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r nr 19 poz. 115 z późn. zm.) najpóźniej na 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej albo pozwoleniu na budowę dróg, o których mowa w ust. 6 pkt. 2 ww ustawy, zarządca drogi zamieszcza na swojej stronie internetowej informację o zamiarze rozpoczęcia budowy lub przebudowy drogi i możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnienia kanału technologicznego, jednocześnie zawiadamiając o ty Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej

W załącznikach poniżej umieszczono szczegółowe informacje o zamierzeniach inwestycyjnych i możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanałów technologicznych w pasie dróg powiatowych będących w zarządzaniu Zarządu Dróg Powiatowych w Wieliczce.

Załączniki:
» 01.informacja z dnia 10.03.2011 r. 2.2
» 02.informacja z dnia 10.03.2011 r. 1.2
» 03.informacja z dnia 16.03.2011 r.
» 04.informacja z dnia 31.03.2011 r.
» 05.informacja z dnia 06.07.2011 r.
» 06.informacja z dnia 11.10.2011 r.
» 07.informacja z dnia 13.02.2012 r.
» 08.informacja z dnia 26.04.2012 r.
» 09.informacja z dnia 17.09.2012 r.
» 10.informacja z dnia 08.01.2013 r.
» 11.informacja z dnia 08.02.2013 r.
» 12.informacja z dnia 02.10.2013 r.
» 13.informacja z dnia 21.01.2014 r.
» 14.informacja z dnia 28.03.2014 r.
» 15.informacja z dnia 20.08.2014 r.
» 16.informacja z dnia 09.01.2015 r.
» 17.informacja z dnia 11.06.2015 r.
» 18. informacja z dnia 13.06.2016 r.
» 19.informacja z dnia 22.02.2017 r.
» 20.informacja z dnia 30.05.2017 r.
» 21.informacja z dnia 09.05.2018 r.
» 22. informacja z dnia 04.01.2019 r.

 

Skip to content