Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych -informacje

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych na drogach powiatowych powiatu wielickiego

Zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2023K Biskupice –Kunice od istniejącego chodnika do drogi gminnej nr 560055K w miejscowości Biskupice jest dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Dofinansowanie: 1 000 000 zł

Dofinansowanie: 90 000 zł (Gmina Biskupice)
Wartość zadania: 1 070 506 zł (wartość z umowy)
Zakres przebudowy drogi powiatowej nr 2023K – odcinek 343 mb:
– wykonanie poszerzeń drogi
– wykonanie nowej nawierzchni jezdni
– budowa chodników i poboczy
– przebudowa odwodnienia,
– przebudowa sieci teletechnicznej,
– wycinka drzew i krzewów kolidujących z inwestycją,
– wprowadzenie stałej organizacji ruchu

Zadanie pn. „Przebudowa DP nr 2008K Dąbrowa – Grodkowice w m. Dąbrowa na odcinku od skrzyżowania z DP nr 2010K do skrzyżowania z DG nr 560270K i 560271K” jest dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Dofinansowanie: 370 000,00 zł

Wartość zadania: 1 957 640,42 zł (wartość z umowy)
Zakres przebudowy drogi powiatowej nr 2008K – odcinek 648 mb:

– wycinka drzew i krzewów kolidujących z inwestycją,
– rozbiórka elementów kolidujących z drogą
– wykonanie poszerzenia drogi
– budowa kanalizacji deszczowej
– przebudowa elementów odwodnienia drogi
– budowa chodników, poboczy
– wykonanie nowej nawierzchni jezdni
– wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego
– wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych
– przebudowa sieci gazowej

Zadanie pn. Budowa zatoki postojowej w ciągu drogi powiatowej nr 2060K (ul. Droga Królewska) w miejscowości Niepołomice , Powiat Wielicki jest dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Dofinansowanie: 272 535,86 zł

dokumentacja projektowa: 39 998,37 zł

Wartość realizacji zadania: 232 537,49 zł

Zakres zadania: Budowa zatoki postojowej na długości ok. 462 mb; szerokość: 3m, nawierzchnia: kruszywo łamane
Inwestycja została zrealizowana.
Odbiór końcowy: 15.06.2022

Zarząd<br />
Dróg<br />
Powiatowych<br />
w Wieliczce

Zadanie pn. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2007K w miejscowości Kłaj polegająca na podniesieniu niwelety jezdni jest dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Dofinansowanie: 449 456,95 zł

W tym roboty dodatkowe: 30 659,23 zł

 Zakres przebudowy drogi powiatowej nr 2007K:

-przebudowa polegająca na podniesieniu nawierzchni jezdni o ok.10cm na długości około 77mb wraz z wykonaniem najazdów,

-nawierzchnia jezdni drogi  z kostki betonowej gr. 8cm.

-przebudowa istniejących chodników nawierzchnia z nowej kostki betonowej w jednym kolorze.

-przebudowa systemu odwodnienia DP,

-budowa kanału technologicznego,

-przebudowa zjazdów,

-budowa przejścia dla pieszych,

-zmiana stałej organizacji ruchu (oznakowanie pionowe i poziome),

-dedykowane oświetlenie przejścia dla pieszych (lampy LED).

Inwestycja została zrealizowana w 2022 roku

Zarząd<br />
Dróg<br />
Powiatowych<br />
w Wieliczce
Skip to content