Utrudnienia w ruchu

Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce, informuje iż od 25.09.2023 roku zostanie zamknięty dla ruchu odcinek drogi powiatowej nr: 2020K w m. Łazany (w rejonie drogi na cmentarz) w związku z realizacją zadania pn. „Zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi i usunięciem skutków w ciągu drogi powiatowej nr 2020K Łazany – Niegowić w m. Łazany w km 0+265,65 -0+490,49”.

Prosimy o dostosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Utrudnienia w ruchu potrwają do końca bieżącego roku. O wszelkich zmianach mieszkańcy będą powiadamiani na bieżąco.

Objazd wyznaczono drogą wojewódzką nr: 966 i  powiatową nr: 2020K przez miejscowości Bilczyce i Sławkowice. Trasa objazdu

 


Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce informuje iż w związku z realizacją zadań:

  • Przebudowa drogi powiatowej nr 2019K Trąbki – Niegowić w miejscowości Trąbki i Zabłocie na odcinku od skrzyżowania z DW 966 do potoku Zborówek (przewidywany termin realizacji do końca czerwca 2024r.),
  • Rozbudowa drogi powiatowej Gorzków – Byszyce (Droga powiatowa nr: 2026K od kościoła w Gorzkowie do granicy powiatu wielickiego -przewidywany termin realizacji do listopada 2023r.),
  • Rozbudowa drogi powiatowej Brzezie – Szczytniki (Droga powiatowa nr: 2017K od drogi gminnej na kładkę nad DK94 do drogi gminnej do m. Szczytniki -przewidywany termin realizacji do końca września 2023r.),

występują utrudnienia w ruchu kołowym i pieszych.

Wykonawcy robót wprowadzali tymczasową organizację ruchu, która w zależności od etapu robót powoduje konieczność wprowadzenia objazdów (na drodze Gorzków – Byszyce) ograniczenie prędkości, zawężenie jezdni oraz chwilowe wstrzymanie ruchu.

Przepraszamy za utrudnienia. Kierowców prosimy o ostrożną jazdę oraz stosowanie się do wprowadzonego tymczasowego oznakowania.

 

POZOSTAŁE OGŁOSZENIA:

utrzymanie sygnalizacji świetlnej w Kokotowie (przy sklepie Szeląg)
ZGŁASZANIE AWARII: Telefon całodobowy : 503 076 326

Skip to content