Utrudnienia w ruchu

Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce, informuje, iż w związku z realizacją zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2007K w km od 4+567,00 do km 4+900,55 (obiekt mostowy w km 4+593,21) w miejscowości Targowisko, Powiat Wielicki realizowanego z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (Kwota dofinansowania: 2 144 315,00 zł, Całkowita wartość: 4 294 466,67 zł) od dnia 08.02.2024 roku odcinek drogi powiatowej nr: 2007K w m. Targowisko, gmina Kłaj zostanie zamknięty dla ruchu kołowego i pieszych.
Zostaną rozpoczęte prace związane z rozbiórką a następnie budową nowego obiektu mostowego.
Wyznaczono objazd drogami gminnymi. Przewidywany termin realizacji zadania czerwiec 2024 rok.
Trasa objazdu (w zależności od danego etapu)  

4.1

4.2

4.3

4.4
Przepraszamy za utrudnienia. Kierowców prosimy o ostrożną jazdę oraz stosowanie się do wprowadzonego tymczasowego oznakowania.
Przypominamy, iż na odcinku drogi powiatowej nr: 2007K przez m. Targowisko obowiązuje ograniczenie tonażu do 10t.


Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce informuje iż w związku z realizacją zadań:
  • Przebudowa drogi powiatowej nr 2019K Trąbki – Niegowić w miejscowości Trąbki i Zabłocie na odcinku od skrzyżowania z DW 966 do potoku Zborówek (przewidywany termin realizacji do końca czerwca 2024r.),
  • Rozbudowa drogi powiatowej nr 2037K w km od 1+461,66 do km 2+236,53 w miejscowości Czarnochowice, Powiat Wielicki (przewidywany termin realizacji do czerwca 2024r.)
  • Przebudowa drogi powiatowej nr 2014K w km od 3+292 do km 3+346 wraz z skrzyżowaniem z drogą gminną nr 560013K w km 3+314 w miejscowości Bodzanów, Powiat Wielicki, Gmina Biskupice (przewidywany termin realizacji  do maja 2024r.)
występują utrudnienia w ruchu kołowym i pieszych.
Wykonawcy robót wprowadzali tymczasową organizację ruchu, która w zależności od etapu robót powoduje konieczność wprowadzenia objazdów (na drodze w m. Czarnochowice -przez m. Śledziejowice ul. Europejską i Niedzielskich) ograniczenie prędkości, zawężenie jezdni oraz chwilowe wstrzymanie ruchu.
 

POZOSTAŁE OGŁOSZENIA:

utrzymanie sygnalizacji świetlnej w Kokotowie (przy sklepie Biedronka)
ZGŁASZANIE AWARII: Telefon całodobowy : 503 076 326

Skip to content