Przedmiot zamówienia dotyczy opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla dróg powiatowych nr 2009K, 2029K, 2051K i 2021K i 2040K z podziałem na 5 części -szczegóły 

Skip to content