26-11-2018

Informujemy, iż 8 grudnia br (sobota) ZDP pracuje.

8 grudnia br (sobota) ZDP pracuje. 24 grudnia 201

Informujemy, na podstawie Zarządzenia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Wieliczce dzień 8 grudnia 2018r. (sobota)jest dniem pracy.Informujemy, na podstawie Zarządzenia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Wieliczce

dzień 8 grudnia 2018r. (sobota) jest dniem pracy w Zarządzie Dróg Powiatowych w Wieliczce w godzinach od 7:30 do 15:30.

Dzień 24 grudnia 2018r. (poniedziałek) jest dniem wolnym od pracy.powrót