Środki z Budżetu Państwa, Państwowy Fundusz Celowy

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (dawniej Fundusz Dróg Samorządowych)

Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce

Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce

Zadania Realizowane przez Powiat Wielicki 

Zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2009K Targowisko-Węgrzce Wielkie w km od 6+541,45 do km 7+495,70 w miejscowości Staniątki, Powiat Wielicki jest realizowane z udziałem środków Państwowego Funduszu Celowego – Funduszu Dróg Samorządowych.

Dofinansowanie:1 196 188,00 zł
Całkowita wartość zadania: 1 892 340,62 zł

Termin realizacji robót budowlanych: 02.07.2020 r. – 02.07.2021r.

Długość przebudowywanego odcinka drogi: 954 mb

Zakres przebudowy:
• Wykonanie poszerzeń drogi do 6m
• Wykonanie nowej nawierzchni jezdni
• Budowa chodnika z kostki brukowej betonowej oraz przebudowa zjazdów
• Poprawa odwodnienia drogi
• Przebudowa skrzyżowań
• Wyznaczenie przejść dla pieszych
• Wyznaczenie przystanków dla komunikacji zbiorowej

Cel oraz planowane efekty projektu:
• Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu
• Zapewnienie spójności sieci dróg publicznych
• Podniesienie standardu technicznego drogi powiatowej oraz zachowanie jednorodności sieci dróg powiatowych pod względem spełniania tych standardów
• Zwiększenie dostępności transportowej jednostek administracyjnych
• Poprawa dostępności terenów inwestycyjnych

Zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2007K Cichawa-Kłaj w km od 5+138,00 do km 5+592,58 w miejscowości Targowisko oraz w miejscowości Kłaj, Powiat Wielicki realizowane jest z dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Celowego - Funduszu Dróg Samorządowych.

Dofinansowanie: 343 069,00 zł
Całkowita wartość zadania: 490 099,28 zł

Termin realizacji robót budowlanych: 09.06.2020 – 30.11.2020r.

Długość przebudowywanego odcinka drogi: 455 mb

Zakres przebudowy:
• Wykonanie poszerzenia drogi do 6m
• Budowa chodnika z kostki brukowej betonowej oraz przebudowa zjazdów
• Poprawa odwodnienia drogi

Cel oraz planowane efekty projektu:
• Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu
• Zapewnienie spójności sieci dróg publicznych
• Podniesienie standardu technicznego drogi powiatowej oraz zachowanie jednorodności sieci dróg powiatowych pod względem spełniania tych standardów
• Zwiększenie dostępności transportowej jednostek administracyjnych
• Poprawa dostępności terenów inwestycyjnych

Zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2036K Chorągwica - Raciborsko w km 0+000,00 do km 0+220,35 w miejscowości Chorągwica, Powiat Wielicki” realizowane jest z dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Celowego - Funduszu Dróg Samorządowych.

Dofinansowanie: 157 310,00 zł
Całkowita wartość zadania: 343 487,65 zł
Termin realizacji robót budowlanych: 10.12.2020 – 10.07.2021r.
Długość przebudowywanego odcinka drogi: 220 mb

Zakres przebudowy:
• Wykonanie poszerzenia drogi do 5,5m z niezbędnymi poszerzeniami na łukach poziomych
• Budowa chodnika z kostki brukowej betonowej oraz przebudowa zjazdów
• Poprawa odwodnienia drogi
• Przebudowa zatoki autobusowej i peronów przystankowych
• Budowa kanału technologicznego w pasie drogowym
• Przebudowa sieci telekomunikacyjnej

Cel oraz planowane efekty projektu:
• Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu
• Zapewnienie spójności sieci dróg publicznych
• Podniesienie standardu technicznego drogi powiatowej oraz zachowanie jednorodności sieci dróg powiatowych pod względem spełniania tych standardów
• Zwiększenie dostępności transportowej jednostek administracyjnej
• Poprawa dostępności terenów inwestycyjnych

Zadanie pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2026K w km od 7+172 do km 7+331 w miejscowości Grajów, Powiat Wielicki jest realizowane z udziałem środków państwowego funduszu celowego pn. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Zarząd Dróg Powiatowych w WieliczceDofinansowanie: 877 622,00 zł
Całkowita wartość zadania: 1 846 417,38 zł
Termin realizacji zadania: 30.06.2021 – 30.07.2022
Zakres rozbudowy drogi powiatowej nr 2026K :
– budowa skrzyżowania typu rondo w km 7+260 drogi powiatowej nr 2026K na przecięciu
z drogami gminnymi nr 560907K i 560970K
– rozbudowa drogi powiatowej nr 2026K od km 7+172,5 do km 7+331
– niezbędna przebudowa drogi gminnej nr 560907K od km 0+000 do km 0+062
– niezbędna przebudowa drogi gminnej nr 560970K od km 0+000 do km 0+077
– budowa chodników o szer. 2m i przejść dla pieszych
– budowę poboczy
– budowę zatok autobusowych dla busów przy drodze powiatowej i przy drodze gminnej
– przebudowa odwodnienia,
– przebudowa i zabezpieczenie sieci teletechnicznej,
– przebudowa i zabezpieczenie sieci energetycznej wraz z wykonaniem oświetlenia przejść
dla pieszych,
– przebudowa i zabezpieczenie sieci gazowej,
– przebudowa i zabezpieczenie sieci wodociągowej,
– wycinka drzew i krzewów kolidujących z inwestycją,
– przestawienie kapliczki przydrożnej,
– wprowadzenie stałej organizacji ruchu po wykonaniu robót budowlanych

Zadanie pn. Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania na skrzyżowaniu w km 0+311 ul. Krzyszkowicka w miejscowości Wieliczka, Gmina Wieliczka jest realizowane z udziałem środków państwowego funduszu celowego pn. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Zarząd Dróg Powiatowych w WieliczceDofinansowanie:31 487,83 zł
Całkowita wartość zadania: 39 360,00 zł
Okres realizacji zadania ustala się na:
1) rozpoczęcie realizacji zadania nastąpiło: 01.10.2021 r.,
2) zakończenie realizacji zadania nastąpi do: 24.12.2021 r.,
3) oddanie do użytkowania zadania nastąpi do: 22.02.2022 r.

Cel projektu:

Poprawa bezpieczeństwa pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych.
Projekt skierowany jest do uczestników ruchu w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych.
W ramach projektu zostanie wykonane dedykowane oświetlenie przejścia dla pieszych oraz oznakowanie znakami na tle fluoresencyjnym.

Zadanie pn. Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania na skrzyżowaniu w km 0+439 ul. Krzyszkowicka w miejscowości Wieliczka, Gmina Wieliczka jest realizowane z udziałem środków państwowego funduszu celowego pn. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg.

Zarząd Dróg Powiatowych w WieliczceDofinansowanie:31 487,10 zł
Całkowita wartość zadania: 39 360,00 zł
Okres realizacji zadania ustala się na:
1) rozpoczęcie realizacji zadania nastąpiło: 1.10.2021 r.,
2) zakończenie realizacji zadania nastąpi do: 24.12.2021 r.,
3) oddanie do użytkowania zadania nastąpi do: 22.02.2022 r.

Cel projektu:

Poprawa bezpieczeństwa pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych.
Projekt skierowany jest do uczestników ruchu w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych.
W ramach projektu zostanie wykonane dedykowane oświetlenie przejścia dla pieszych oraz nawierzchnia dla osób niepełnosprawnych na całej szerokości przejścia dla pieszych.

Zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1956K w km od 2+328 do km 3+138 w m.Gdów, Powiat Wielicki” realizowane jest z dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Celowego - Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Zarząd Dróg Powiatowych w WieliczceDofinansowanie: 762 788,00 zł
Całkowita wartość zadania: 1 591 267 zł
Termin realizacji robót budowlanych: 03.11.2021 – 02.10.2022r.
Długość przebudowywanego odcinka drogi: 810 mb

Zakres przebudowy:
-roboty rozbiórkowe (wycinka drzew, zjazdy, rury, ogrodzenia)
-wykonanie chodnika dł.ok.800 m
– mur oporowy na dł.ok.30 m
-wykonanie kanalizacji deszczowej
-uzupełnienie nawierzchni przy chodniku (na poszerzeniu jezdni)

Zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2035K w km od 0+000 do 1+477 w miejscowości Grabówki, Powiat Wielicki” realizowane jest z dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Celowego - Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Zarząd Dróg Powiatowych w WieliczceDofinansowanie: 5 154 701,00 zł
Całkowita wartość zadania: 10 479 600,00 zł
Termin realizacji robót budowlanych: 20.07.2021 – 20.05.2023r.
Długość przebudowywanego odcinka drogi: 1477 mb

Zakres przebudowy:
– wycinka drzew i krzewów kolidujących z inwestycją,
– rozbiórka elementów kolidujących z drogą
– wykonanie poszerzenia drogi
– budowa kanalizacji deszczowej
– przebudowa elementów odwodnienia drogi
– budowa chodników, ścieżki rowerowej, poboczy
– wykonanie nowej nawierzchni jezdni
– wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego
– przebudowa oświetlenia drogi
– przebudowa sieci wodociągowej,
– przebudowa sieci gazowej
– przebudowa sieci energetycznej
– przebudowa sieci teletechnicznej
– przebudowa sieci wodociągowej

Zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2027K od km 3+050,00 do km 4+042,50 (obiekt mostowy w km 3+911,20) w miejscowości Koźmice Wielkie, Powiat Wielicki" realizowane jest z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Zarząd Dróg Powiatowych w WieliczceZadanie ( w trakcie realizacji) obejmuje przebudowę drogi DP 2027K na odc. ok. 1 km
a w tym:
– poszerzenie jezdni do 6 m
– wykonanie chodnika
– wykonanie nawierzchni asf. na całej szerokości jezdni
– wykonanie odwodnienia (kanalizacja opadowa)
– wprowadzenie stałej organizacji ruchu (przejścia , zatoki autobusowe)
– remont mostu i przepustu

Data podpisania umowy: 11.05.2022
Data zakończenia zadania 10.06.2023r
Wartość robót: 3 933 310,61 brutto
Wartość robót zrealizowanych do 09.2022 : 1 161 298,35 zł
Wartość dofinansowania ogółem: 2 190 687 zł
w tym dofinansowanie w podziale na lata: 2022r. – 1 131 126 zł, 2023r. – 1 059 561 zł

Zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2019K Trąbki-Niegowić w miejscowości Trąbki i Zabłocie na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 966 do potoku Zborówek od km 0+011,65 do km 2+932,31, Powiat Wielicki realizowane jest z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Zarząd Dróg Powiatowych w WieliczceKwota dofinansowania: 4 534 820,00zł
Całkowita wartość: 9 342 091,42 zł

Termin realizacji zadania: 06.2022 – 06.2024
Zadanie obejmuje przebudowę drogi DP 2019K na odc. ok. 2,9 km
a w tym:
– poszerzenie jezdni do 6 m,
– wykonanie chodnika,
– wykonanie nawierzchni asfaltowej na całej szerokości jezdni,
– wykonanie odwodnienia (kanalizacja opadowa, rowy),
– wprowadzenie stałej organizacji ruchu.

Cel oraz planowane efekty projektu:
– Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu
– Zapewnienie spójności sieci dróg publicznych
– Podniesienie standardu technicznego drogi powiatowej oraz zachowanie jednorodności sieci dróg powiatowych pod względem spełniania tych standardów
– Zwiększenie dostępności transportowej jednostek administracyjnych
– Poprawa dostępności terenów inwestycyjnych

Zadanie pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2037K Wieliczka – Czarnochowice od drogi gminnej nr 560918K do drogi powiatowej nr 2012K w miejscowości Czarnochowice, gmina Wieliczka, powiat wielicki – od km 1+461,66 do km 2+236,53 realizowane jest z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Kwota dofinansowania: 1 992 870,00 zł
Całkowita wartość: 4 083 157,99 zł

Termin realizacji zadania: 06.2023 – 06.2024

W ramach rozbudowy odcinka drogi powiatowej nr 2037K na odcinku od km 1+461,66 do km 2+236,53 (na długości 774,87 m) przewidziano:
• rozbudowę jezdni – wykonanie poszerzenia jezdni do szerokości zasadniczej 5,50 m wraz ze wzmocnieniem konstrukcji nawierzchni jezdni
• budowę chodnika z kostki betonowej,
• rozbudowę włączenia DP 2037K do DP 2012K,
• przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych o nawierzchni z kostki betonowej
• przebudowę lewostronnego pobocza,
• budowę 1 peronu przystankowego prawostronnego oraz 3 zatok autobusowych wraz z peronami,
• budowę kanalizacji deszczowej (w miejscu likwidowanych – rozbieranych odcinków rowów przydrożnych wraz z przepustami) wraz z zastosowaniem retencji kanałowej
i regulatorów przepływu,
• przebudowę rowu odpływowego,
• budowę murków oporowych z elementów prefabrykowanych typu „L”,
• przestawienie wiat przystankowych,
• rozbiórkę ogrodzeń, regulację wysokościową lub rozbiórkę i budowę nowego ogrodzenia,
• zabezpieczenie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej rurami osłonowymi
• przebudowę 1 odcinka sieci gazowej o łącznej długości ok. 148 m oraz odcinków przyłączy gazowych,
• zabezpieczenie istniejących gazociągów pod jezdnią rurami osłonowymi,
• przebudowę 1 linii sieci elektroenergetycznej napowietrznej nN wraz siecią oświetlenia ulicznego, kolidującą z rozbudową przedmiotowej drogi powiatowej,
• przebudowę 1 linii sieci elektroenergetycznej kablowej, kolidującą z rozbudową przedmiotowej drogi powiatowej,
• rozbudowę oświetlenia ulicznego o doświetlenie 4 przejść dla pieszych wraz z zabezpieczeniem kabli oświetleniowych pod jezdnią rurami osłonowymi,
• przebudowę napowietrznej sieci teletechnicznej wraz z przewieszeniem istniejących kabli napowietrznych i światłowodowych na przebudowane słupy,
• usunięcie drzew oraz krzewów kolidujących z przedmiotowym przedsięwzięciem.

Zadanie pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2007K w km od 4+567,00 do km 4+900,55 (obiekt mostowy w km 4+593,21) w miejscowości Targowisko, Powiat Wielicki realizowane jest z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Kwota dofinansowania: 2 144 315,00 zł
Całkowita wartość: 4 294 466,67 zł

Termin realizacji zadania: 06.2023 – 06.2024 rok

Zakres robót:
– rozbudowa jezdni polegająca na jej poszerzeniu do 6,0m (273m),
– budowa mostu,
– budowa chodnika z kostki betonowej,
– budowa pobocza gruntowego,
– przebudowa skrzyżowań,
– przebudowa zjazdów,
– budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej,
– wykonanie, przebudowa, rozbiórka i likwidacja urządzeń wodnych,
– przebudowa sieci elektroenergetycznej,
– przebudowa sieci oświetlenia,
– budowa oświetlenia przejść dla pieszych,
– przebudowa sieci telekomunikacyjnej,
– przebudowa sieci gazowej,
– zabezpieczenie sieci wodociągowej,
– budowa kanału technologicznego,
– montaż urządzeń BRD – bariera ochronna H1W5A, balustrada stalowa,
– wycinka kolidujących drzew.

Zadanie pn. "Zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi i usunięciem skutków w ciągu drogi powiatowej nr 2020K Łazany – Niegowić w m. Łazany w km 0+265,65 – 0+490,49 realizowane jest z dofinansowaniem ze środków z Budżetu Państwa

Kwota dofinansowania: 6 410 396,00 zł
Całkowita wartość: 8 299 826,89 zł

data podpisania umowy o dofinansowanie: 15.09.2023 rok

Termin realizacji zadania: 08.2023 – 12.2023 rok

Zadanie obejmuje: 
stabilizację i zatrzymanie postępującego osuwiska ziemi na którym znajduje się droga powiatowa nr: 2020K jak również budynki mieszkalne.
Roboty związane z zabezpieczeniem osuwiska przewidują wykonanie konstrukcji oporowych w postaci ażurowych palisad z pali wierconych,
kotwionych za pomocą kotew gruntowych oraz podwójnych palisad bez kotwienia o średnicy pali 60 cm i długości do 25 m.
Pale mają być łączone oczepem żelbetowym. Po lewej stronie drogi projektuje się drenaż.

Zadanie pn. "Remont drogi powiatowej 2026K w km od 6+300,00 do km 6+700.00 w miejscowości Raciborsko, Powiat Wielicki” realizowane jest z dofinansowaniem ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Kwota dofinansowania: 562 007,00 zł
Całkowita wartość: 822 571,11 zł

Termin realizacji zadania: 09.2023 – 11.2023
Zadanie obejmuje: 

Roboty przygotowawcze: niezbędne prace pomiarowe, odsłonięcie istniejących krawędzi nawierzchni asfaltowej drogi

Frezowanie nawierzchni z asfaltobetonu gr. do 10 cm

Stabilizacja istn. podbudowy z kruszywa materiałem hydrofobowym i cementem (C1/1,5) gr.40 cm.

Podbudowa ACP gr.6 cm

Nawierzchnia z ACW 16- w. wiążąca gr. 5 cm

Nawierzchnia z MMA standard I – warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4 cm wraz z robotami towarzyszącymi

Roboty wykończeniowe

Uzupełnienie poboczy z frezu (0-31mm) gr. śr. 10 cm

Oczyszczenie (odmulenie)  rowów odwadniających

Zadanie pn. "Remont drogi powiatowej 2017K w km od 5+380,00 do km 6+440,00 w miejscowości Niegowić, Powiat Wielicki” realizowane jest z dofinansowaniem ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Kwota dofinansowania: 534 844,00 zł
Całkowita wartość: 634 515,18 zł

Termin realizacji zadania: 09.2023 – 11.2023
Zadanie obejmuje: 

  • Frezowanie nawierzchni z asfaltobetonu gr. do 5 cm wraz z obcięciem krawędzi
  • Regulacja istn. ścieku z 2-rz.kostki betonowej
  • Regulacja wpustów ściekowych
  • Zabezpieczenie połączenia międzywarstwowego – wodnym roztworem mleczka wapiennego
  • Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I – warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 5 cm wraz z robotami towarzyszącymi
  • Uzupełnienie poboczy z frezu (z asfaltobetonu 0/20 mm) lub kruszywa (NR)(0/20 mm) gr. śr. 5 cm
  • Oczyszczenie (odmulenie) rowów odwadniających
  • Uzupełnienie nawierzchni twardej, ulepszonej na zjazdach i przejściach dla pieszych (kostka betonowa)
  • podniesienie krawężników i ścieku  na przejściu
Zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2011K (ul. Krakowska) w km od 8+040,00 do km 8+092,18 wraz z przejściem dla pieszych w km od 8+042,17 do km 8+046,17 i budową zatoki autobusowej w m. Niepołomice, Powiat Wielicki/ Gmina Niepołomice” realizowane jest z dofinansowaniem ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Całkowita wartość zadania: 327 377,42 zł

Wartość dofinansowania: 260 470,00 zł

Data podpisania umowy na dofinansowanie: 17.11.2023 r.

Zadanie obejmuje: 

– przebudowę drogi powiatowej nr 2011K (ul. Krakowska) w Niepołomicach w km od 8+040,00 do km 8+092,18 a w tym

– budowę doświetlonego przejścia dla pieszych

– budowę zatoki autobusowej

Zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2006K wraz z przejściem dla pieszych w km od 2+460 do 2+464 w miejscowości Kłaj, Powiat Wielicki/ Gmina Kłaj” realizowane jest z dofinansowaniem ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Całkowita wartość zadania: 88 947,45 zł

Wartość dofinansowania: 71 157,00 zł

Data podpisania umowy na dofinansowanie: 17.11.2023 r.

Zadanie obejmuje:

– przebudowę drogi powiatowej nr 2006 K w km od 2+460 do 2+464 w miejscowości Kłaj,
a w tym budowę oświetlenia dedykowanego na przejściu dla pieszych.

Zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2014K w km od 3+292 do km 3+346 wraz z skrzyżowaniem z drogą gminną nr 560013K w km 3+314 w miejscowości Bodzanów, Powiat Wielicki, Gmina Biskupice ” realizowane jest z dofinansowaniem ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Całkowita wartość zadania: 342 967,03 zł

Wartość dofinansowania: 251 693,00 zł

Data podpisania umowy na dofinansowanie: 17.11.2023 r.

Zadanie obejmuje:

– przebudowę drogi powiatowej nr 2014K w km od 3+292 do km 3+346 wraz
z skrzyżowaniem z drogą gminną nr 560013K w km 3+314 w miejscowości Bodzanów a w tym:

– budowę mini ronda

– budowę doświetlonego przejścia dla pieszych

Zadanie pn. "Remont drogi powiatowej nr 2018K na odcinku I - w km od 1+600,00 do km 4+323,00 na odcinku II - w km od 6+882,00 do km 8+188,00 na odcinku III - w km 8+388,00 do km 10+137,00 w miejscowościach Bodzanów, Szczygłów, Zabłocie, Zagórze, Suchoraba, Zborczyce, Krakuszowice, Powiat Wielicki ” realizowane jest z dofinansowaniem ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Całkowita wartość zadania: 2 469 637,30 zł

Wartość dofinansowania: 1 975 709,00 zł

Data podpisania umowy na dofinansowanie: 27.02.2024 r.

Zadanie obejmuje:

Remont drogi powiatowej nr 2018K na odcinku I – w km od 1+600,00 do km 4+323,00 na odcinku II – w km od 6+882,00 do km 8+188,00 na odcinku III – w km 8+388,00 do km 10+137,00

w miejscowościach Bodzanów, Szczygłów, Zabłocie, Zagórze, Suchoraba, Zborczyce, Krakuszowice a w tym:

– remont nawierzchni -wykonanie nakładki z asfaltobetonu,

– ścięcie/uzupełnienie poboczy,

-remont odwodnienia drogi (odmulenie rowów, naprawa przepustów),

Zadanie pn. "Remont drogi powiatowej nr 2007K w km od 0+085,00 do km 3+090,00 w miejscowościach Cichawa i Grodkowice, Powiat Wielicki ” realizowane jest z dofinansowaniem ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Całkowita wartość zadania: 2 261 518,59 zł

Wartość dofinansowania: 1 809 214,00 zł

Data podpisania umowy na dofinansowanie: 27.02.2024 r.

oddanie do użytkowania: 11.2024 rok.

Zadanie obejmuje:

Na odcinku drogi powiatowej nr 2007K: km 0+085 – 1+892 (miejscowości: Cichawa
i Grodkowice) zostaną wykonane następujące roboty drogowe:

– ścięcie/uzupełnienie poboczy,

-profilowanie istniejącej jezdni z kruszywa,

– wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

-wykonanie warstwy ścieralnej z betonu cementowego gr. 16 cm,

– uzupełnienie poboczy z kruszywa łamanego gr. 20 cm,

– remont rowów odwadniających,

-remont przepustu i przyczółków betonowych,

-regulacja wysokościowa zjazdów do okolicznych pól uprawnych (zjazdy o nawierzchni z kruszywa).

Na odcinku drogi powiatowej nr 2007K w km 1+892 – 3+090 (miejscowość Grodkowice) zostaną wykonane następujące prace remontowe:

– ścięcie poboczy ziemnych i odsłonięcie istniejącej krawędzi jezdni,

– uzupełnienie poboczy z frezu (lub kruszywa łamanego ) gr.10 cm,

– remont rowów odwadniających.

 

 

Zadanie pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2004K w km od 0+024,72 do km 1+946,43 (obiekt mostowy w km 1+190 i w km 1+897) w miejscowości Wola Batorska, Powiat Wielicki” realizowane jest z dofinansowaniem ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Całkowita wartość zadania: 13 459 880,15 zł

Wartość dofinansowania: 9 184 995,00 zł

Data podpisania umowy na dofinansowanie: 27.02.2024 r.

oddanie do użytkowania: 10.2025 rok.

Zakres rzeczowy planowanej inwestycji obejmuje odcinek drogi powiatowej nr 2004K o długości 1921,71 mb.

Zadanie obejmuje:

Rozbudowę jezdni (KR3) DP 2004K – wykonanie poszerzenia jezdni
Przebudowę skrzyżowań z drogami publicznymi poprzez wykonanie jezdni dróg gminnych bitumicznych z warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego
Budowę ciągu pieszo – rowerowego prawostronnego o nawierzchni bitumicznej
Budowę chodnika prawostronnego
Przebudowę istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych
Budowę kanalizacji deszczowej:
Budowę ścieku przykrawężnikowego
Budowę odwodnienia liniowego z elementów prefabrykowanych
Budowę drenażu francuskiego z rurą drenarską
Przebudowę istniejących rowów przydrożnych w ciągu drogi powiatowej
Budowę umocnienia skarp i dna przebudowywanych rowów przydrożnych
Przebudowę istniejącego rowu przydrożnego w ciągu drogi gminnej
Budowę umocnienia skarp za ciągiem pieszo-rowerowym w ciągu drogi powiatowej
Budowę przelotowych prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych
Rozbiórkę istniejącego przepustu kołowego 1200mm o konstrukcji betonowej
Budowę przepustu skrzynkowego
Przebudowę istniejącego rowu melioracyjnego
Likwidację istniejących rowów przydrożnych
Rozbiórkę istniejących przepustów rurowych w ciągu likwidowanych i przebudowywanych rowów przydrożnych
Rozbiórka jezdni, zjazdów indywidualnych, zjazdów publicznych
Regulację wysokościową istniejących bram wjazdowych
Wykonanie oznakowania poziomego oraz pionowego drogi

Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2004K w km 1+897 w miejscowości Wola Batorska.
Parametry techniczno-geometryczne:
Długość konstrukcji nośnej: 9,5 m
Światło poziome: 7 m
Szerokość całkowita ustroju nośnego: 11,20 m
Przekrój poprzeczny na obiekcie:
– jezdnia: 2×2,75m = 5,5 m
– opaski bezpieczeństwa: 2×0,5m = 1,0 m
– kapa lewa wraz z krawężnikiem, barierą i gzymsem: 1,0 m
– kapa chodnikowa prawa (ciąg pieszo-rowerowy, krawężnik,
– bariera, gzyms): 3,7 m

 

 

Zadanie pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr: 2017K Brzezie -Szczytniki

Zadanie obejmuje rozbudowę drogi DP 2017K na odc. ok. 1,3km a w tym:

– przebudowa sieci zewnętrznych,

– poszerzenie jezdni do 6 m,

– wykonanie chodnika,

– wykonanie 3 zatok autobusowych,

– wykonanie nakładki na całej szerokości jezdni,

– wykonanie odwodnienia,

– wprowadzenie stałej organizacji ruchu.

Całkowita wartość: 5 870 614,99 zł

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych: 4 892 130,24 zł

Zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Gorzków-Byszyce (rozbudowa DP nr 2026K Mogilany-Raciborsko-Dobranowice) od skrzyżowania z DG nr 561067K w m. Byszyce do skrzyżowania z DP nr 2027K w m. Gorzków”

Zadanie ( w trakcie realizacji) obejmuje przebudowę drogi DP 2026K na odc. ok. 2.137 km a w tym:

– poszerzenie jezdni do 6 m

– wykonanie chodnika,

– wykonanie nawierzchni asfaltowej na całej szerokości jezdni,

– wykonanie odwodnienia (kanalizacja opadowa),

– przebudowa skrzyżowań z drogami powiatowymi i gminnymi,

– wprowadzenie stałej organizacji ruchu (przejścia, zatoki autobusowe),

Data podpisania umowy: 11.10.2022, data zakończenia zadania 10.11.2023r

Wartość robót:  10 997 571,41 zł  brutto

Wartość dofinansowania ogółem: 9 490 000 zł Polski Ład

Skip to content