02-11-2016

Miliony na powiatowe drogi

Dwa projekty drogowe złożone przez powiat wielicki otrzymały dofinansowanie z programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na 2017 rok. Wartość obu zadań wynosi 9.374.279 złotych, a czego połowę tej kwoty pokryją środki pozyskane z konkursu.Pierwszy ze złożonych przez powiat wielicki projektów znalazł się na najwyższym miejscu listy rankingowej. Dotyczy on rozbudowy drogi powiatowej Niegowić – Marszowice w miejscowości Niegowić od remontowanego właśnie mostu w kierunku drogi wojewódzkiej. Remont obejmie przebudowę jezdni oraz budowę chodników na odcinku około dwóch kilometrów. Dofinansowanie w tym przypadku wynosi 2.313.708 złotych.


Drugi powiatowy projekt uplasował się na dziesiątym miejscu listy rankingowej. Zakłada on przebudowę drogi powiatowej Zbydniowice – Siercza na około 2,5 kilometrowym odcinku. Modernizacja obejmie przebudowę drogi oraz budowę chodników. Wartość dofinansowania to 2.373.431 złotych.


powrót