10-03-2022

Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce zaprasza do składania ofertZarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym zgodnie z art. 129 ust 1 pkt 1 ustawy przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej pn.:

„Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla dróg powiatowych nr 2040K, 2007K,2008K,2017K i 2029K z podziałem na 5 części.


Ogłoszenie
 
powrót