Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce, informuje, iż w związku z realizacją zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2007K w km od 4+567,00 do km 4+900,55 (obiekt mostowy w km 4+593,21) w miejscowości Targowisko, Powiat Wielicki od dnia 08.02.2024 roku odcinek drogi powiatowej zostanie zamknięty dla ruchu kołowego i pieszych. Szczegóły

Skip to content